Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2019 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 21230 21650 21570 21650
 - XĂNG RON95-IV 21430 21850 21770 21850
 - XĂNG E5 RON 92 -II 19700 20090 20010 20090
 - DẦU DO 0.05S 17380 17670 17380 17470
 - DẦU DO 0.005S 17430 17720 17430 17520
 - DẦU HỎA 16260 16580 16500 16580

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.