Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 9 năm 2018 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 21470 21890 21890 21890
 - XĂNG RON95-IV 21670 22100 22100 22100
 - XĂNG E5 RON 92 -II 19910 20300 20300 20300
 - DẦU DO 0.05S 18060 18370 18060 18150
 - DẦU DO 0.005S 18110 18420 18110 18200
 - DẦU HỎA 16550 16880 16880 16880

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.