Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 03 năm 2017 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

              Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 VÙNG 2 An Giang Kiên Giang Bình Thuận* Ninh Thuận Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-II 18010 18370 18210 18370 18370 18370 18370
 - XĂNG RON92-II 17310 17650 17510 17650 17650 17650 17650
 - XĂNG E5 RON 92 -II 17090 17430 17290 17430 17430 17430 17430
 - DẦU DO 0.05%S 13830 14100 14030 14050 13830 13850 13920
 - DẦU HỎA 12170 12410 12370 12410 12410 12410 12410

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Thị xã Đồng Xoài, Huyện Bình Long (Bình Phước).

Vùng 2 gồm các tỉnh, thành phố sau: Bình Phước (trừ Thị xã Đồng Xoài và Huyện Bình Long), Huyện Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong (Bình Thuận), Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên.

*Bình Thuận gồm các huyện Thuận Bắc, Bắc Bình và Tuy Phong.