Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2018 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 21060 21480 21480 21480
 - XĂNG RON95-IV 21260 21680 21680 21680
 - XĂNG E5 RON 92 -II 19600 19990 19990 19990
 - DẦU DO 0.05S 18540 18860 18540 18630
 - DẦU DO 0.005S 18590 18910 18590 18680
 - DẦU HỎA 17080 17420 17420 17420

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.