Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2018 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 20090 20490 20490 20490
 - XĂNG RON95-IV 20290 20690 20690 20690
 - XĂNG E5 RON 92 -II 18240 18600 18600 18600
 - DẦU DO 0.05S 15520 15780 15520 15610
 - DẦU DO 0.005S 15570 15830 15570 15660
 - DẦU HỎA 14110 14390 14390 14390

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.