Giá bán lẻ

Giá bán lẻ

Giá bán: Kể từ 07 giờ 30" ngày 01/02/2016, giá bán lẻ gas SP tại các cửa hàng gas giao đến người tiêu dùng tối đa tùy theo khu vực như sau:

  •            Chai gas SP 12    kg        :    257 000 đồng/chai
  •            Chai gas SP 45    kg        :   964 000 đồng/chai

Giá bán bộ và bán lẻ van và dây dẫn gas SP

     1. Giá bán bộ van điều tiết và dây dẫn gas SP đến người tiêu dùng sử dụng ( đã bao gồm thuế VAT) như sau:
           Dây dẫn gas : 95.000 đồng/sợi (1,5 mét + 02 cổ dê).
           Van điều tiết ( Bình gas SP xám ) : 160.000 đồng/cái.
           Van điều tiết (Bình gas SP đỏ) : 150.000 đồng/cái

           Van điều tiết (Bình gas SP xanh) : 160.000 đồng/cái
           Bộ dây và van điều tiết (Bình gas SP xám) : 255.000 đồng/bộ
           Bộ dây và van điều tiết (Bình gas SP đỏ) : 245.000 đồng/bộ

           Bộ dây và van điều tiết (Bình gas SP xanh) : 255.000 đồng/bộ

     2. Giá bán lẻ van điều tiết và dây dẫn gas SP đến người tiêu dùng sử dụng ( đã bao gồm thuế VAT) như sau:
           Dây dẫn gas : 100.000 đồng/sợi (1,5 mét + 02 cổ dê).
           Van điều tiết (Bình gas SP xám) : 165.000 đồng/cái.
           Van điều tiết (Bình gas SP đỏ) : 155.000 đồng/cái

           Van điều tiết (Bình gas SP xanh) : 165.000 đồng/cái